IČ: 63945509
DIČ: CZ7001094738
+420 777 834 900
email: fortelny@atlas.cz
D.Fortelný 2007 - 2018
Kontakt:
Daniel FORTELNÝ
Kurzova 2376/19
155 00 Praha 5
+420 777 834 900
email: fortelny@atlas.cz
MULTI SYSTÉMY Toshiba  1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5
Společná venkovní jednotka
Kombinace vnitřn
ích jednotek
Kompletn
í sortiment vnitřních jednotek:
- n
ástěnné
- kazetov
é
- parapetn
í
- mezostropn
í
Ceník Toshiba Multi split, včetně montáže:
Držitel certifikátu :
- pro revize těsnosti zařízení
- oprávnění pro instalaci TČ v rámci
  dotačních programu EU
uvedené ceny jsou bez DPH